MIMOŘÁDNÉ

 

Vláda ČR zavádí NOVÁ opatření: ZDE

 
 
 
 

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA: Tel.: 564 602 602 

(všední dny od 08.00 do 22:00 hodin), více informací: zde  

 

Společné prohlášení Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů: zde 

 
 

Informace MPSV ke koronaviru: zde

Stanovisko MPSV k výkonu SPOD v situaci nouzového stavu a karanténních opatření: zde

Tiskové zprávy Úřadu práce ČR: 

TZ (10.03.2020), TZ (12.03.2020), TZ (23.03.2020), TZ (26.03.2020)

Letáčky Úřadu práce ČR pro veřejnost: A , B

 

OŠETŘOVNÉ při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy): 

V průběhu podpůrčí doby pracovat (bod č. 9): zde 
Odkaz na tiskopis: zde 

Koroporadna Unie rodinných advokátů: zde                           

Článek k tématu střídavé péče v době nouzového stavu: zde 

 
 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb - COVID 19: zde 

 

 

 
 
 
 

Sociálně-právní ochrana dětí

je na Městském úřadě v Třebíči zajišťována dvěma odděleními:

- oddělením sociálně-právní ochrany dětí

- oddělením sociální kurately pro děti a mládež

Rozumí se jí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Poskytuje se všem dětem bez rozdílu, předním hlediskem je zájem a blaho dítěte.
Každý je oprávněn upozornit orgán SPO na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Pracovníci zachovávají mlčenlivost.
Dítě je oprávněno požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů.
Osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán SPO při výkonu svých práv a povinností.

Informace pro děti

Kdy se na nás můžeš obrátit:

 • pokud tě bude někdo nebo něco trápit,
 • budeš potřebovat s něčím pomoci či poradit,
 • když budeš mít starosti se svými rodiči, kamarády, učiteli, známými či neznámými apod.

                                                                            ...prostě kdykoliv to budeš potřebovat.

Kdy se potkáme, i když o to třeba zrovna nebudeš stát:

 • když si nebudeš plnit své povinnosti (např. nebudeš chodit do školy),
 • když se budeš chovat protiprávně (např. budeš krást, budeš někomu ubližovat),
 • když nebudeš poslouchat své rodiče či jiné autority (např. učitele),
 • když by tví rodiče usoudili, že už spolu dále nemohou žít jako partneři a museli by se rozejít,
 • když se staneš svědkem nějakého trestného činu

                                                                            ...prostě kdykoliv bude potřeba hájit Tvé zájmy.