JUDr. Lampířová Svatava vedoucí OSPOD tel.: 568 805 249 s.lampirova@trebic.cz
Mgr. Smola Zdeněk vedoucí odd.soc. kurately tel.: 568 805 233 z.smola@trebic.cz
Mgr. Blažková Milena náhradní rodinná péče tel.: 568 805 451 m.blazkova@trebic.cz
Borůvková Petra, DiS. sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 232 p.boruvkova@trebic.cz
Bc. Doležalová Nikola kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 805 231 n.dolezalova@trebic.cz
Bc. Dvořáková Barbora kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 805 231 b.dvorakova@trebic.cz
Mgr. Horáčková Marie kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 805 516 m.horackova@trebic.cz
Klementová Silvie náhradní rodinná péče tel.: 568 805 214 s.klementova@trebic.cz
Kobylarzová Karolina sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 228 k.kobylarzova@trebic.cz
Mgr. Kousalová Andrea náhradní rodinná péče tel.: 568 805 521 a.kousalova@trebic.cz
Bc. Maloušková Marie sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 243 m.malouskova@trebic.cz
Mgr. Nedvědická Iveta sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 265 i.nedvedicka@trebic.cz
Mgr. Papoušková Jana náhradní rodinná péče tel.: 568 805 314 j.papouskova@trebic.cz
Mgr. Pléha Michal kurátor pro děti a mládež tel.: 568 805 306 m.pleha@trebic.cz
Bc. Plocková Lenka sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 543 l.plockova@trebic.cz
Bc. Pospíchalová Magdalena sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 277 m.pospichalova@trebic.cz
Mgr. Svatoňová Michaela sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 235 m.svatonova@trebic.cz
Mgr. Šmídová Jarmila, DiS. sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 223 j.smidova@trebic.cz
Mgr. Vrbková Tereza sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 805 252 t.vrbkova@trebic.cz