10. Kontrola případů

 
Obsah standardu není veřejně přístupný.