8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 
 
Obsah standardu není veřejně přístupný.